,

Thị thực sinh viên (thị thực 500)

Thị thực sinh viên (thị thực 500)

Ngày đăng: 20/05/2024 01:19 PM

  Các loại hình học tập được bao gồm

  Thị thực sinh viên (thị thực 500) cho phép bạn học các loại hình học tập sau đây:

  Trước tiên, bạn cần phải ghi danh một khóa học tại một cơ sở giáo dục hoặc đào tạo của Australia, sau đó nộp đơn xin thị thực sinh viên sau khi bạn đã được cơ sở đó cấp Xác nhận Ghi danh (CoE). Để biết thêm thông tin về việc đăng ký các khóa học, hãy truy cập trang cách đăng ký nhập học .

  Giới hạn làm việc của thị thực sinh viên

  Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, số giờ làm việc được phép trong các kỳ học sẽ được giới hạn ở mức 48 giờ mỗi hai tuần. Nếu bạn không tuân thủ điều kiện thị thực này, bạn có thể bị hủy thị thực sinh viên. 

  Những sinh viên đã bắt đầu học thạc sĩ theo hướng nghiên cứu hoặc tiến sĩ không bị giới hạn số giờ làm việc. 

  Những sinh viên đã làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người già vào ngày 9 tháng 5 năm 2023 có thể tiếp tục làm việc không giới hạn số giờ trong lĩnh vực chăm sóc người già cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

  Kiểm tra Hệ thống Trực tuyến Xác minh Thị thực (VEVO) để xem các điều kiện làm việc áp dụng với bạn.   

  Sinh viên quốc tế được bảo vệ theo luật lao động của Australia. Tìm hiểu thêm ở trang Làm việc ở Australia của chúng tôi.

  Lệ phí và thời gian xử lý 

  Ở Australia, phí xin thị thực sinh viên là từ 650 AUD cho mỗi đơn xin thị thực* trừ khi bạn được miễn. Thời gian xử lý thị thực sinh viên Australia khác nhau tùy theo từng người. Thời gian xử lý thị thực có trên trang web của Bộ Nội vụ. Bạn cũng có thể nhận được những lời khuyên về cách rút ngắn thời gian xử lý. 

  *Giá chính xác vào tháng 7 năm 2023. 

  Điều kiện của thị thực sinh viên 

  Có một số điều kiện thị thực quan trọng mà bạn cần lưu ý, bao gồm cả việc bạn phải:

  • thông báo cho cơ sở giáo dục hoặc đào tạo về địa chỉ cư trú của bạn trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến Australia
  • đáp ứng các yêu cầu khóa học của bạn, tiếp tục đăng ký và duy trì mức độ tham dự cũng như tiến độ khóa học thỏa đáng – hãy thông báo cho cơ sở giáo dục biết nếu bạn bị bệnh hoặc có bất kỳ vấn đề nào khác có thể ảnh hưởng đến việc tham dự khóa học
  • không được vượt quá giới hạn thị thực về giờ làm việc trong khi học
  • duy trìbảo hiểm y tế đầy đủ cho người có thị thực  trong suốt thời gian bạn ở Australia, và  
  • không ở lại quá thời hạn thị thực của bạn tại Australia. 

  Bạn có thể kiểm tra tình trạng thị thực của mình và danh sách đầy đủ các điều kiện bất kỳ lúc nào tại Hệ thống Trực tuyến Xác minh Thị thực (VEVO) của Bộ Nội vụ. 

  “Khóa học liên thông” với Thị thực sinh viên (mã thị thực 500) 

  Bạn có thể đăng ký học hai hoặc nhiều khóa học theo thị thực sinh viên của mình (thị thực 500) khi có sự chuyển tiếp rõ ràng từ khóa học này sang khóa học khác. Điều này được gọi là khóa học liên thông. 

  Bạn sẽ cần có Xác nhận Ghi danh (CoE) cho mỗi khóa học bạn dự định tham gia. Khóa học cuối cùng mà bạn sẽ theo học như một phần trong các khóa học liên thông sẽ là khóa học chính (hoặc “chủ yếu”) của bạn.

  Đối với hồ sơ xin thị thực của bạn, Bộ Nội vụ sẽ sử dụng khóa học chính (chủ yếu) của bạn để đánh giá hồ sơ tài chính và trình độ tiếng Anh mà bạn cần đáp ứng.

  Nếu hồ sơ xin thị thực của bạn bao gồm các khóa học liên thông, khoảng thời gian giữa các khóa học phải ít hơn hai tháng theo lịch. Khoảng thời gian này có thể dài hơn (ba đến bốn tháng) nếu khóa học đầu tiên kết thúc vào cuối năm học Australia (tháng 11) và khóa học tiếp theo bắt đầu vào đầu năm học tiếp theo (tháng 2). 

  Thời gian cấp thị thực tiêu chuẩn được áp dụng cho các khóa học liên thông. Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn lộ trình liên thông phổ biến nhất (hoặc học tập liên thông), hãy truy cập trang Lộ trình liên thông của chúng tôi. 

  Chia sẻ:

  RIIT