,

Mang theo gia đình khi đi du học úc

Mang theo gia đình khi đi du học úc

Ngày đăng: 31/05/2024 11:39 AM
  Hàng ngàn sinh viên quốc tế đưa gia đình đến Australia mỗi năm. Đó là một cách tuyệt vời để gia đình bạn tìm hiểu về các nền văn hóa khác, khám phá một quốc gia mới, học tập trong các lớp học đa dạng, phát triển kỹ năng ngôn ngữ của họ và xây dựng các kết nối suốt đời. 
   

  Bạn có thể thêm các thành viên gia đình khi nộp đơn xin thị thực sinh viên, bao gồm:   

  • bạn đời của bạn (vợ/chồng, bạn đời sống chung hoặc bạn đời đồng giới) 
  • con/con cái phụ thuộc của bạn dưới 18 tuổi và, hoặc 
  • con/con cái phụ thuộc của bạn tình của bạn dưới 18 tuổi. 

  Bạn phải cung cấp bằng chứng chứng minh mối quan hệ của bạn với các thành viên gia đình phụ thuộc. Các bằng chứng có thể bao gồm giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh.   

  Các thành viên gia đình của bạn cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng rằng họ đáp ứng các yêu cầu cụ thể về sức khỏe và tính cách. Điều này có thể bao gồm kiểm tra y tế và giấy chứng nhận của cảnh sát. 

  Bạn cũng sẽ cần chứng minh rằng bạn có thể hỗ trợ tài chính cho gia đình khi bạn ở Australia.  

  Thông tin thêm về cách đưa gia đình bạn vào đơn xin thị thực sinh viên có trên trang web của Bộ Nội vụ.  

  Mang theo bạn đời của bạn

  Vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung có thể được thêm vào làm ứng viên phụ trong đơn xin thị thực sinh viên.  

  Các cặp đôi có thể cần cung cấp bằng chứng để chứng minh mối quan hệ đã kê khai, bao gồm giấy kết hôn hoặc bằng chứng sống cùng nhau. Vợ/chồng và bạn tình sống chung cũng phải chứng minh được với Bộ Nội vụ rằng họ là chỉ đến Australia với mục đích học tập.

  Bạn đời của bạn có thể có các quyền làm việc khác với bạn. Để biết thêm thông tin về điều kiện thị thực, hãy xem thư cấp thị thực hoặc sử dụng hệ thống xác thực quyền lợi thị thực trực tuyến - Visa Entitlement Verification Online (VEVO).  

  Mang theo các con của bạn

  Chính phủ Australia sẽ chỉ cấp thị thực sinh viên cho con bạn nếu trẻ dưới 18 tuổi khi có quyết định về đơn xin thị thực của bạn. Con bạn phải xin thị thực riêng nếu từ 18 tuổi trở lên.

  Bạn sẽ phải thanh toán tiền học cho trẻ em phụ thuộc đi học tại trường công hoặc trường tư ở Australia. Tuổi bắt đầu đi học ở Australia là khoảng năm tuổi, nhưng độ tuổi đi học thực tế có thể thay đổi tùy theo tiểu bang và lãnh thổ.

  Đối với trẻ em dưới 5 tuổi, bạn có thể xem xét các dịch vụ chăm sóc trẻ em hoặc mẫu giáo. Một số cơ sở giáo dục Australia, bao gồm cả các trường đại học, có các cơ sở chăm sóc trẻ em trong hoặc gần học xá. Ngoài ra còn có các trung tâm chăm sóc trẻ tư nhân và phi lợi nhuận ở tất cả các thành phố. 

  Bạn nên tìm hiểu tất cả các lựa chọn và chi phí dịch vụ chăm sóc trẻ em trước khi bạn đến Australia. Bạn nên tìm loại dịch vụ chăm sóc phù hợp nhất với bạn và con bạn và một dịch vụ ở một vị trí thuận tiện (ví dụ: gần học xá hoặc nơi bạn định sống). Đăng ký sớm chỗ chăm sóc trẻ là một ý tưởng hay, vì thường có một danh sách chờ. Bạn có thể đăng ký con mình vào nhiều danh sách chờ nếu bạn không chắc chắn về nhu cầu dịch vụ của mình hoặc địa điểm chính xác ở Australia. 

  Để biết thêm thông tin về điều kiện thị thực của con bạn, hãy xem thư cấp thị thực hoặc sử dụng hệ thống VEVO. 

  Mang theo cha mẹ (nếu bạn dưới 18 tuổi)

  Nếu bạn là sinh viên dưới 18 tuổi, một người lớn có thể đến Australia cùng bạn để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ. Họ phải:

  • là cha mẹ, người giám hộ hoặc người thân từ 21 tuổi trở lên
  • có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và bạn trong thời gian lưu trú, và
  • có thể đảm bảo cho bạn chỗ ở, phúc lợi và hỗ trợ khác.

  Cha mẹ của bạn sẽ phải nộp đơn xin thị thực Người giám hộ Sinh viên. Cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn:

  • không được làm việc tại Australia. 
  • phải sống với bạn. 
  • phải chứng minh được với Bộ Nội vụ rằng họ là chỉ đến Australia với mục đích hỗ trợ học tập.

  Mang theo gia đình đến sau

  Bạn phải khai báo các thành viên gia đình khi bạn nộp đơn xin thị thực sinh viên, ngay cả khi họ không có kế hoạch đi cùng bạn đến Australia ngay lúc đó. Nếu bạn không khai báo họ trên đơn xin thị thực sinh viên, họ sẽ không đủ điều kiện để có thị thực sinh viên để ở cùng bạn tại Australia vào bất kỳ giai đoạn nào.

  Thành viên gia đình của bạn có thể đăng ký làm người đăng ký tiếp theo sau này, tách biệt với đơn đăng ký của bạn, trong Tài Khoản ImmiAccount.  

  Nếu một người trở thành thành viên gia đình của bạn sau khi bạn nộp đơn và trước khi có quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của bạn, bạn phải thông báo cho Bộ Nội vụ về sự thay đổi hoàn cảnh.

  Hỗ trợ cho bạn và gia đình 

  Cơ sở giáo dục của bạn sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bạn nên liên hệ với dịch vụ sinh viên của cơ sở giáo dục để biết thêm thông tin về chỗ ở, chăm sóc trẻ em và trường học. Một số cơ sở giáo dục cũng có các lớp học tiếng Anh và chăm sóc trẻ em cho gia đình bạn.  

  Du học úc cùng Dream Sky Ngay 

  Chia sẻ:

  RIIT