,

Du Học Úc Tăng yêu cầu về năng lực tài chính đối với visa 500

Du Học Úc Tăng yêu cầu về năng lực tài chính đối với visa 500

Ngày đăng: 18/05/2024 03:42 PM

  ​​Từ ngày 10 tháng 5 năm 2024, số tiền mà người xin thị thực Sinh viên và Người giám hộ Sinh viên cần phải có để đủ điều kiện xin thị thực ngày càng tăng.

  Yêu cầu về năng lực tài chính đã được cập nhật để phù hợp với tỷ lệ (75%) mức lương tối thiểu quốc gia. Điều này sẽ chỉ ra rõ hơn số tiền được coi là hợp lý để cung cấp mức sống tối thiểu khi học tập tại Úc. Tỷ lệ này cho thấy sinh viên nghỉ học 25% trong năm. Trong thời gian này họ có thể trở về nhà hoặc được tiếp cận công việc không hạn chế.

  Những sinh viên quốc tế có thể chứng minh mình đáp ứng được yêu cầu về năng lực tài chính mới này sẽ có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt hơn về tương lai của mình.

  Học sinh ít có khả năng:

  • gặp khó khăn tài chính một lần ở Úc
  • vi phạm điều kiện thị thực của họ bằng cách làm việc nhiều giờ hơn điều kiện thị thực cho phép
  • dễ bị bóc lột công nhân.

  Bảng dưới đây tóm tắt số tiền bạn cần chứng minh để đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính tối thiểu, yêu cầu này sẽ được thay đổi từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

  Nguồn vốn tối thiểu cần thiết để đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính

   

  Yêu cầu về năng lực tài chính trước ngày 10 tháng 5 năm 2024

  Yêu cầu về năng lực tài chính sau ngày 10​ ​tháng 5 năm 2024

  người nộp đơn chính

  24.505 đô la Úc

  29.710 đô la Úc

  vợ/chồng hoặc bạn đời trên thực tế của người nộp đơn chính là Sinh viên (không áp dụng cho người nộp đơn là Người giám hộ Sinh viên)

  8.574 đô la Úc

  10.394 đô la Úc

  con phụ thuộc

  3.670 đô la Úc

  4.449 đô la Úc

  chi phí học hàng năm

  9.661 đô la Úc

  13.502 đô la Úc

  thu nhập cá nhân hàng năm nếu không có thành viên trong gia đình

  72.465 đô la Úc

  87.856 đô la Úc

  thu nhập cá nhân hàng năm khi có thành viên trong gia đình

  84.543 đô la Úc

  102.500 đô la Úc

   

  Chúng tôi sẽ đánh giá các đơn đăng ký nộp trước ngày 10 tháng 5 năm 2024 theo các yêu cầu về năng lực tài chính có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn.

  Để biết thêm thông tin, và nội hồ sơ du học vui lòng liên hệ thông tin trên trang chủ Dream Sky nhé 

  Chia sẻ:

  RIIT